Seminarium om kommunikation

Är du nyfiken på Scintillates kommunikationsmodell MBILA© med tillhörande utbildning? Boka då ett seminarium eller frukostmöte där vi går igenom vår modell (så deltagarna direkt kan använda sina nya kunskaper) och vår utbildning. 

Läs mer om MBILA©- modellen och utbildningens upplägg här.

Vem bör gå?

Alla som är intresserade av att på ett strukturerat och organiserat sätt bli bättre på att kommunicera - både internt & externt -  är välkomna att boka seminarie med oss. 

Frågor?

Kontakta oss på för frågor och för att boka en företagsintern utbildning.