På den här sidan finner du produktblad om de olika tjänster vi tillhandahåller.

Du kan också läsa om våra tjänster genom att klicka på rubrikerna i menyn eller varför inte boka in ett möte för att diskutera dina behov och vad vi kan göra för dig.

  • Kommunikationsutbildning - En tredagarsutbildning där vår modell MBILA© ligger till grund.
  • Nätverkan Vi har en unik modell för att starta, bygga och driva mänskliga nätverk. Vilket nätverk saknar du?
  • Facilitering - låt oss leda dina möten, så kan du koncentrera dig på att vara en aktiv deltagare.
  • PulsAnalys - Ett effektivt och enkelt verktyg för att göra profiler som lyfter fram styrkor hos en person eller ett team.