Kommunikation

Vi älskar all form av kommunikation och med 20 år i olika kommunikationsroller har vi både lång och bred erfarenhet att erbjuda våra kunder.

Uppdrag

Vi stöttar företag i att uppnå sina mål genom att förbättra kommunikationen och göra den tydlig för alla parter.

Hur arbetar vi?

Vi börjar alltid med vår kommunikationsmodell MBILA©. Den ger en tydlig bild av hur kommunikationsflödet ser ut och den önskvärda målbilden.

Scintillate använder detta underlag för att skräddarsy en kommunikationsstrategi och -plan för att optimera framtida kommunikationer. Vi kan självklart också bistå med att leverera kommunikationsplanen enligt de rekommendationer vi har tagit fram.

Vi tar även uppdrag inom dessa områden:

 • Program och projektkommunikation
  Effektiv kommunikation är nyckeln bakom framgångsrika projekt. Vi kan driva kommunikationsaspekten genom hela projektet alternativt ta fram strategi och plan som sedan levereras av projektgruppen.
 • Webb & Intranetoptimering
  Med webbredaktörscertifiering och mångårig erfarenhet kan Scintillate maximera den teknik och informationsinvestering som gjorts. Vi fastställer mål, analyserar nuvarande kanal(er) och information för att sedan sammanställa konkreta förslag på förbättringar och förändringar som kan implementeras av er eller av oss.
 • Skapa professionella texter
  Kort och gott - vi älskar ord och text! Ibland är det svårt att få till formuleringar som känns rätt. Olika budskap och kommunikationskanaler kräver också olika skrivtekniker. Vi kan hjälpa till att ta fram slagkraftiga texter som når mottagarna.
 • Översättningar
  Vi gör översättningar från/till svenska och engelska. Teknisk information, manualer, broschyrer och webbtexter är några områden vi tidigare har arbetat inom. 

Utbildning

Vi har ett starkt utbildningskoncept där vår kommunikationsmodell MBILA© ligger till grund för utbildningen.

Föreläsningar varvas med praktiska övningar och exempel. Våra deltagare får tillgång till, och träning i användandet av modellen, checklistor, tips och en välfylld verktygslåda som bland annat innehåller praktiska mallar och exempel som direkt kan appliceras i arbetslivet efter slutförandet av kursen.  Läs mer här.

Den här utbildningen är lämplig för alla som vill förbättra sin kommunikation oavsett tidigare erfarenhet och utbildning. Chefer, projektledare, medarbetare - alla kan bli bättre.

Kommunikationsseminarier

Vi håller kommunikationsseminarier  för att närmare presentera MBILA-modellen och vårt utbildningskoncept. Klicka här för mer information.

Öppna kurser

För tillfället har vi inga datum för öppna kurser inbokade. Håll utkik här!

Företagsutbildning

Vi skräddarsyr även företagsspecifika kommunikationsutbildningar. Vi arbetar specifikt med de utmaningar organisationen har och hjälper deltagarna skapa en konkret och genomförbar kommunikationsstrategi och -plan.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: .